Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Liptovské Matiašovce » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
18/2019Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC111-2017-33/12Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu36 085,75 €16.10.201931.12.2028
17/2019Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201911253Poskytovať dôveryhodnú službu vydávania certifikátov a pridružené služby82,80 €19.9.2019nestanovený
16/2019Milan Kozák, Viera KozákováZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaBudúca zmluva o zriadení vecného bremena verejné osvetlenie0,00 €25.7.2019nestanovený
15/2019Marian FittZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaBudúca zmluva o zriadení vecného bremena verejné osvetlenie0,00 €23.7.2019nestanovený
14/2019Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovské Matiašovce, 032 23Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaBudúca zmluva o zriadení vecného bremena verejné osvetlenie0,00 €23.7.2019nestanovený
13/2019Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD, zmena technických parametrov zariadenia a zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na základe žiadosti Užívateľa sústavy0,00 €13.6.2019nestanovený
12/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balíkVerejná telefónna služba19,99 €24.5.2019nestanovený
11/2019Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 BratislavaZmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémomÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobých údajov dotknutých osôb0,00 €18.5.2019nestanovený
10/2019Zuzana JaňákováKúpna zmluvaKovový kríž Božského Srdca Ježišovho1 500,00 €17.5.2019nestanovený
9/2019Miroslav Benčo, Ing. Ingrid BenčováDodatok č. 1 ku kúpnej zmluveKúpa nehnuteľností0,00 €14.5.2019nestanovený
8/2019Insol, s.r.o., Tehliarska 1080/15A, 031 05 Liptovský MikulášKúpna zmluva č. 1/2019Dodávka a odber tovaru a služieb na osvetlenie ulice26 955,30 €7.3.2019nestanovený
7/2019Ružena UrbanováDodatok č. 2 ku kúpnej zmluveKúpa nehnuteľností0,00 €5.3.2019nestanovený
6/2019Miroslav Benčo, Ing. Ingrid BenčováKúpna zmluvaKúpa nehnuteľností 710,00 €28.2.2019nestanovený
5/2019Ing. arch. Ján Ďurica, Žiar 40, 032 05Zmluva o dielo č. 03/2019Vypracovanie Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Liptovské Matiašovce, zmeny a doplnky č. 1"11 140,00 €27.2.2019nestanovený
4/2019ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaPríloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015027Prevádzkovanie triedeného zberu komunálnych odpadov0,00 €1.1.2019nestanovený
3/2019Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o., Liptovské Matiašovce 79, 032 23Zmluva na dodávku pitnej vody z verejného vodovoduDodávka pitnej vody0,00 €16.1.2019nestanovený
2/2019OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský MikulášDodatok č. 14 k Zmluve o dieloZmena ceny0,00 €1.1.2019nestanovený
1/2019Spišská katolícka charita, Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová VesZmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej službyDenný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 20190,00 €9.1.2019nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovské Matiašovce » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
20/2018Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 68, 033 01 Liptovský HrádokDarovacia zmluvaPeňažné prostriedky na podporu vzdelávania detí a mládeže, športu, kultúry a ochrany kultúrnych pamiatok v obci Liptovské Matiašovce0,00 €20.12.2018nestanovený
19/2018Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaDohoda rekapitulácie preddavkových platieb, rekapitulácie vyúčtovacích faktúrSumarizácia pohľadávok a záväzkov Odberateľa z faktúr0,00 €21.12.2018nestanovený
18/2018Ružena UrbanováDodatok č. 1 ku kúpnej zmluveKúpa nehnuteľností0,00 €19.12.2018nestanovený
17/2018Miroslav Benčo, Ing. Ingrid BenčováKúpna zmluvaKúpa nehnuteľností 710,00 €16.11.2018nestanovený
16/2018ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 RužomberokZmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej dopravePríspevok na úhradu poskytnutých dopravných služieb63,73 €1.1.2019nestanovený
15/2018ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaPríloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015027Prevádzkovanie triedeného zberu komunálnych odpadov0,00 €6.11.2018nestanovený
14/2018Ing. Michal Malíček - BOZP & OPP, Liptovská Sielnica 148, 032 23Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a POÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov0,00 €20.10.2018nestanovený
13/2018Ružena UrbanováKúpna zmluvaKúpa nehnuteľností 365,00 €19.10.2018nestanovený
12/2018MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská BystricaZmluva o spracúvaní osobných údajovSpracovanie osobných údajov 0,00 €13.9.2018nestanovený
11/2018Mgr. Jozef LoffajKúpna zmluva Kúpa nehnuteľností1,00 €20.6.2018nestanovený
10/2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebVerejná telefónna služba 19,99 €28.5.2018nestanovený
9/2018WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobých údajov0,00 €19.5.2018nestanovený
8/2018Matej Maďarec, Liptovské Matiašovce 24, 032 23Kúpna zmluvaOdpadkové koše 100,00 €18.5.2018nestanovený
7/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 32/001/18Poskytnutie úveru  103 246,18 €16.5.2018nestanovený
6/2018Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová VesZmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej službyDenný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 20180,00 €5.5.2018nestanovený
5/2018osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 KošiceZmluva č. ZO/2018A13976-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby0,00 €2.5.2018nestanovený
4/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský MikulášDohoda č. 18/22/010/8Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €27.4.2018nestanovený
3/2018Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o. Liptovské Matiašovce 79, 032 23Zmluva o bezodplatnom užívaní priestorovPrenájom miestnosti na prízemí0,00 €18.4.2018nestanovený
2/2018Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 072ZA130048Projekt - Výstavba miestnej komunikácie 100 000,00 €22.3.2018nestanovený
1/2018Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoZmluva o dielo č. SB07022018Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia0,00 €7.2.2018nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Liptovské Matiašovce » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
14/2017OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský MikulášDodatok č. 13 k Zmluve o dieloZmena ceny0,00 €1.1.2018nestanovený
13/2017Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaDohoda o vyplatení jednorazového lojalitného bonusuLojalitný bonus 0,00 €21.12.2017nestanovený
12/2017Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektrinyDistribúcia elektriny 0,00 €1.12.2017nestanovený
11/2017Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.Darovacia zmluvaPeňažné prostriedky na vzdelávanie, kultúru a ochranu kultúrnych pamiatok2 500,00 €18.12.2017nestanovený
10/2017Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovské MatiašovcePrenájom pozemku Správa a údržba cintorína0,00 €14.12.2017nestanovený
9/2017ARRIVA Liorbus, a.s.Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služiebÚhrada za autobusový spoj63,73 €4.12.2017nestanovený
8/2017Alena PriesolováKúpna zmluva na odkúpenie parcely 280/1 a 281/1Kúpa nehnuteľností0,00 €20.11.2017nestanovený
7/2017Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebVerejná telefónna služba19,99 €12.7.2017nestanovený
6/2017Premier Consulting EU, s.r.o.Dodatok k Zmluve o dielo č. SBŠ25012016Dielo - štúdia uskutočniteľnosti Projektu Objednávateľa0,00 €29.6.2017nestanovený
5/2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BratislavaKúpna zmluva č. 2370611246Mobilné zariadenie TM Nokia 105 SS čierna SK26,00 €21.6.2017nestanovený
4/2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebO2 Paušál0,00 €15.6.2017nestanovený
3/2017ENVI - PAK a.s., BratislavaZmluva Z07082015027 + Príloha č. 1Prevádzkovanie triedeného zberu komunálnych odpadov0,00 €6.6.2017nestanovený
2/2017ÚPSVaRDohoda č. 16/22/010/75 + Dodatok č. 1/2017Pomoc v hmotnej núdzi0,00 €1.6.201731.12.2017
1/2017ARRIVA Liorbus, a.s.Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služiebPríspevok na autobusový spoj63,73 € (jednotková)1.1.201731.12.2017
ÚvodÚvodná stránka