Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“. Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obceVytlačiť
 

Obec Liptovské Matiašovce zverejňuje v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len „zákona“) zámer na priamy predaj obecného majetku nasledovne:

Obec Liptovské Matiašovce podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona zverejňuje svoj zámer priameho predaja, z dôvodu osobitného zreteľa, nasledovného majetku obce:

  • Pozemok parcelné číslo KN E 57, diel 4 o výmere 12 m², KN E 89/1, diel 5 o výmere 20 m², diel 6 o výmere 3 m², diel 7 o výmere 17 m², KN E 87/3, diel 8 o výmere 4 m², diel 9 o výmere 15 m², spolu o výmere 71 m² ostatné plochy, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Liptovské Matiašovce,  zapísaný na liste vlastníctva č. 338 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Liptovské Matiašovce. Pozemok sa nachádza pod stavbou rodinného domu súp. č. 74. K predaju je geometrickým plánom číslo 34842471-66/2018, vyhotoveného Jánom Ďurišom zamerané parcelné číslo KN C 87/7, diel 4 o výmere 12 m², diel 5 o výmere 20 m², diel 6 o výmere 3 m², diel 8 o výmere 4 m², diel 9 o výmere 15 m², KN C 88, diel 7 o výmere 17 m², spolu o výmere 71 m²,  nachádzajúcej sa v katastrálnom území Liptovské Matiašovce (ďalej len „predmet prevodu“),

pre kupujúceho:                    Miroslav Benčo a Ing. Ingrid Benčová   

za kúpnu cenu 710,00 Eur.

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona je, že dotknutý pozemok je pre Obec Liptovské Matiašovce neupotrebiteľný vzhľadom na jeho výmeru a umiestnenie, pričom uvedený pozemok susedí s pozemkom žiadateľa a odkúpením si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok, odpredajom vyššie uvedeného pozemku nedôjde k zamedzeniu prístupu obce k okolitým susediacim pozemkom, ktorých je obec vlastníkom.

V Liptovských Matiašovciach, dňa 10.10.2018

                                                                                                                 v.r.

Ján Jaňák

Starosta obce


 
 

Nová webová stránka obce Liptovské Matiašovce.Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania, od 1.4. 2017 je spustená nová webová stránka obce Liptovské Matiašovce.

Niektoré z povinne zverejňovaných informácií, ktoré dočasne nie sú k dispozícii na novej stránke, nájdete na adrese pôvodnej webstránky http://old.obecliptovskematiasovce.sk/

Ďakujeme za porozumenie.

OcÚ Liptovské Matiašovce


 
 

dnes je: 19.10.2018

meniny má: Kristián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka